Velkommen hjem!

Vi har erfart og tror at bare en er god, nemlig Gud, og han ønsker å se deg hjemme hos seg i himmelen en dag.  Men han ønsker også bli kjent med deg i dag!  Du kan møte himmelens og jordens skaper her og nå!  


Vår Gud og Frelser Jesus Kristus, har gjort alt som er nødvendig for deg og meg å møte Gud, og mennesker uten synd og skam.  Derfor forkynner vi Evangeliet, de gode nyhetene om Guds rike.  Vi tror Jesus vil frigjøre deg til å være deg.  Vi tror det er helt naturlig at det nye livet fra Gud flyter ut fra den som tror.  

Pastorens favoritt-skriftsted er Johannes evangelium kapittel 7, vers 37-38: "På den siste dagen i høytiden, den store festdagen sto Jesus fram og ropte: "Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann."

Velkommen hjem!


Den som tror skal være en åpen kilde hvor det renner elver av gode ting fra Gud!  

Det skulle ikke forundre oss at du også ønsker å tro, men kanskje det har kommet noe eller noen i veien for troen.  Det kan løse seg når du erfarer at Gud er god.  Derfor er vi frimodige på å ønske deg velkommen inn i ett varmt og nåderikt fellesskap som viser veien til vår himmelske Far!

Vi tror også at du er her i din verden med en hensikt, nemlig å leve ut det Jesus ba om i Vår Far; "Far; La ditt rike komme, la din vilje skje, som i himmelen så også på jorden"  Vi tror at det også gjelder deg, i din familie, ditt nabolag og den verden du er en del av! 


Skien frikirke består av ulike mennesker som har det til felles at vi ønsker å følge Jesus Kristus. Vi vil bygge et varmt, sant og levende fellesskap, og være en aktuell og attraktiv kirke, midt i det Gud gjør nå i vår tid. 

Hver søndag kommer vi sammen til gudstjeneste, med sang, undervisning, bønn og fellesskap. Vi er også jevnlig sammen i små, livsnære fellesskap hjemme hos hverandre, der vi kan dele tro og tvil, glede og sorg.


Ta kontakt da vel!  

Ring 35598077(du kommer til pastor'n), eller send epost til:  pastor.skien@frikirken.no

Vi ordner også skyss om du skulle trenge transport til våre samlinger!

 

Velkommen hjem!
Powered by Cornerstone