Hvem er vi?

Skien Frikirke er ble etablert i 1884 og har hatt ulike tilholdssteder, i dag holder vi til i bydelen Gråtenmoen, vest for Skien sentrum.  Vår adresse er Bataljonvegen 1.  

 

Skien frikirke er en del av Evangelisk Luthersk Frikirke i Norge.  Alle lokale kirker i D.E.L.F. - kirkesamfunnet i Norge er frittstående menigheter med lokalt demokrstisk selvstyre.  

DELF i Norge har et Presbyterialt og Synodalt overbygg inspirert av den Skotske kirken på 1800-tallet. Vi har regionale tilsynsområder; Nord, Vest, Sør og Øst.  Skien tilhører østre Presbyterium/tilsynsområde. Øverste organ er Synoden, eller kirkemøtet som vi har hvert 3. år.  

Lokalt er menighetsmøtet øverste organ.  Vi samtaler om saker fremlagt på saksliste, som er fremlagt av styret.  Simpelt flertall avgjør ved avstemming.  

 

I dag ledes vi av et Styre med 4 medlemmer + ansatt pastor.  

 

Styrets medlemmer er: Eivind Thøgersen, Gisle Tovslid, Marianne Semb-Hegge og Tøri Evensen. 

Styreleder er pastor Bjørn Brekka

Kasserer er Antony Hylton

 

Pastor er Bjørn Brekka

 

 

Powered by Cornerstone