Hvem er vi?

Skien Frikirke er ble etablert i 1884 og har hatt ulike tilholdssteder, i dag holder vi til i bydelen Gråtenmoen, vest for Skien sentrum.  Vår adresse er Bataljonvegen 1.  

 

Skien frikirke er en del av Evangelisk Luthersk Frikirke i Norge.  Alle lokale kirker i D.E.L.F. - kirkesamfunnet i Norge er frittstående menigheter med lokalt demokrstisk selvstyre.  

DELF i Norge har et Presbyterialt og Synodalt overbygg inspirert av den Skotske kirken på 1800-tallet. Vi har regionale tilsynsområder; Nord, Vest, Sør og Øst.  Skien tilhører østre Presbyterium/tilsynsområde. Øverste organ er Synoden, eller kirkemøtet som vi har hvert 3. år.  

Lokalt er menighetsmøtet øverste organ.  Vi samtaler om saker fremlagt på saksliste, som er fremlagt av styret.  Simpelt flertall avgjør ved avstemming.  

 

Vi ledes av et Eldsteråd på 4 + ansatt pastor.  

 

Nåværende eldste ble ordinert 19. februar 2023.  Det er to kvinner og to menn. 

Disse er:

Hvem er vi?

Tøri Evensen, leder. 

 

 

 

 

Hvem er vi?

Hilde Rensel Myrvold

Hvem er vi?

 

 

 

 

 

Antony Michael Hylton

Hvem er vi?

 

 

 

 

 

Per Stian Tveit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi?

Bjørn Brekka har vært pastor siden 2010.

Powered by Cornerstone