Frikirken og FriBU har denne visjonen felles i Norge:

 

«Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere».

«Sammen om oppdraget» er hele Frikirkens slagord, og menighetene, synoden, tilsynsområdene, FriBU og hovedkontoret står sammen om oppdraget vi har fått: å dele evangeliet i vårt eget nabolag og ute i verden. I 2017 vedtok Frikirken en målplan for perioden 2018–2023. Den har tre punkter:

       -  Jesus i hverdagen

       -  Jesus til nye generasjoner

       -  Jesus til nye mennesker

Noe for meg?

Vannkilden

Vi søker Guds nærvær i

Lovprisning, Forbønn, Dele

Lørdager 09:30-11:30

Kom når du vil,

og dra når du vil...

 

Formiddagsbønn Tirsdager

Kl. 10:00

i

Kirkesalen   

FUS

Ungdoms-samling

Fredager 19:00-23:00

Matteus 3:8-11, Matteus 4:1-4, Matteus 3:13-17, Johannes 14:18, Romerne 8:15, 2 Timoteus 3:16, 5 Mosebok 8:13, Hebreerne 5:8-9, Filipperne 2:5-11, 2 Korinter 12:9-10.
Lytt her
Powered by Cornerstone