Lederrådet i Skien Frikirke

Skien Frikirke

Bataljonveien 1

3734  SKIEN 


Send e-post         

 
        

 

Medlem Leder-råd
           og

        leder av
    diakonrådet:

 

Gunn Gjelstad
           
Tlf: 906 48 648

Send E-post 

      
 

 


           

Edny Lode Boklund 
 

Er i permisjon

frem til årsmøtet 2018 :

  Tlf: 411 40 755

 Send E-post 

  
     


Pastor

og FriBU leder:

Bjørn Brekka

Tlf: 35 59 80 77

Send E-post

  

Nytt styre vil konstitueres

23/8-2017