Minimer
Tamburen Fritidsklubb
Tamburen Fritidsklubb

Tamburen Fritidsklubb er et populært sted for barn i 3 - 8 klasse! 

Mange aktiviteter, som her Pil og Bue skyting

Av og til er det også gruppe-aktiviteter som Matlaging, Tresløyd, Malegruppe, Dramagruppe ol.  

Av faste valgfrie aktiviteter er det populært med Bordtennis, Biljard, Felles konkurranse, Brettspill,  m.m.

Vi har alltid Bibelfortelling, Kveldsmat og Utlodning for max 20,-

Klubben startet i 2009 og er nå inne i sin 6 sesong.  

Feks. hadde klubben i 2014, 16 klubbkvelder på våren og 14 på høsten. I alt var 65 barn / unge vært innom klubben en eller flere ganger i løpet av året.

45 av disse er registrert som medlemmer. Frammøtet pr. kveld har variert fra 8 til 29. Gjennomsnittlig frammøte er 17 barn pr. kveld. Det anser vi for å være bra. Alders-sammensetningen på barna gikk noe ned i 2014, og utskiftingen av barn fra vår til høst var stor, noe som skjer innimellom.  Stabiliteten i «kjernegruppa» har likevel vært god, og mange av barna har møtt opp fra 13 til 29 ganger i løpet av året.

Vanlige klubbaktiviteter har inneholdt leker, spill, konkurranser og frie aktiviteter. Bueskyting, matlaging, maling, dans, drama og sang. Alle kveldene har med bibelfortelling / andakt, lotteri og matservering. Kjøkkengjengen gjør en formidabel jobb for å lage gode, varierte og hyggelige måltider. Klubben arrangerer juletrefest og juleavslutning. Begge med bra frammøte.

Medlemskontingenten betales ved utlodningen vi holder hver gang(maks 20,-)  Når barnet har kjøpt lodd tre ganger er de medlemmer i Tamburen Fritidsklubb, og vi får mulighet til å søke om stats og organisasjons-støtte for dem.  Medlemskapet har ingen andre forpliktelser.  Det er frivillig å komme på Tamburen og man må ikke komme hver gang.  

Alle barn er velkommen til Tamburen Fritidsklubb!  Vi har ingen krav til religiøs tilhørighet, men barna får med seg en bibelfortelling eller andakt i løpet av klubbkvelden.